Svendborg for målene

Verdensmålene som ramme for lokal bæredygtig udvikling

Verdensmålene er enstemmigt vedtaget af FN's medlemslande i 2015. Verdensmålene - eller SDG'erne - er staternes fælles dagsorden for en bæredygtig fremtid. Se mere her.
Da verdensmålene er en gennemtænkt dagsorden for bæredygtighed er de også en fremragende ramme om lokal bæredygtig udvikling, med den store fordel at de er DEN officielt anerkendte dagsorden for fremtidens udvikling.
Med det udgangspunkt har IAED, AWE (Association for World Education) og foreningen Verdensmålsby Svendborg indledt et samarbejde om at skabe grundlaget for samarbejde i Svendborg Kommune om en bæredygtig fremtid. Det bedste grundlag for det er at skabe forbindelser mellem de private virksomheder, offentlige organisationer og frivillige foreninger (NGO'er) der findes i Svendborg - og de første skridt i det er at oplyse om verdensmålene og få en vurdering af hvordan det står til i Svendborg fra virksomheder, offentlige organisationer og NGO'er, samt ikke mindst hvad de gør og hvad de kunne gøre. Det har vi fået økonomisk og anden støtte til fra Svendborg Kommune.
Fremover er det planen at gennemføre lignende projekter i andre lokalsamfund i Danmark såvel som andre steder i Europa og Verden.
Konkret har vi dels gennemført flere møder/seminarer om verdensmålene, dels har vi oprettet en database hvor vi kortlægger organisationernes vurderinger og handlinger. Denne database er offentlig tilgængelig som redskab for samarbejde og analyse. Se database her:
SVENDBORG DATABASE

Partnerne

Verdensmålsby Svendborg

Verdensmålsby Svendborg har i nogen år arbejdet for at Svendborg tager ejerskab for de 17 verdensmål. Det sker gennem arbejde med viden, holdning og handling i Svendborg by og Svendborg Kommune. Find mere på VERDENSMÅLSBY SVENDBORG

 

Association for World Education (AWE)

AWE er en international NGO, etableret i 1970. Medlemmerne arbejder med dannelse-uddannelse, folkeoplysning, demokrati og interkulturelle aktiviteter rundt om i Verden, i 29 lande. Ledes internationalt af et råd: Presidency. AWE har siden 1975 haft repræsentativ status ved NGO’ernes årlige ‘topmøder’ og konferencer ved FN i New York. AWE's internationale FN-Udvalg tager sig af kommunikationen mellem medlemmer og FN's netværks organisationer. Se mere: AWE INTERNATIONAL og AWE DANMARK


International Academy for Education and Democracy (IAED)

IAED har arbejdet med demokrati, folkeoplysning, bæredygtighed m.v. i alle dele af verden i de sidste 20 år. OM IAED


Kortlægning, database og debat

Projektet har 3 dele, på baggrund af vores lokale kortlægning samt information fra VIRK, den offentlige oversigt over registrerede organisationer, får vi oplysninger om private virksomheder, offentlige organisationer og civilsamfundsorganisationer.
Vi interviewer organisationerne om deres syn på tilstanden for verdensmålene og hvad de selv gør. Vi spørger om muligheder for samarbejde med andre organisationer - og beskriver i øvrigt organisationernes formål og produkter.
Resultaterne af interviewene er tilgængelige i vores database: SVENDBORG DATABASE
Her kan man se de enkelte organisationer, men først og fremmest kan man sammenligne dem for hvert af de 17 Verdensmål, og identificere samarbejdsmuligheder.
På baggrund af dette arbejde arrangerer vi jævnligt offentlige møder hvor vi fremlægger resultater, diskuterer og identificerer muligheder for udvikling af en mere bæredygtig Svendborg Kommune.

Svendborg

Svendborg Kommune ligger på det sydlige fyn og omfatter også øerne Tåsinge, Thurø, Drejø, Hjortø og Skarø samt flere mindre øer. Kommunen har godt 59.000 indbyggere, heraf godt 27.000 i Svendborg by.

Svendborg Kommune har bidraget til dette projekt - og mere information kan findes på SVENDBORG KOMMUNE

Svendborg Kommunes klimahandlesplan med tilhørende indsatskatalog kan ses her: SVENDBORG KLIMAHANDLEPLAN

Svendborg Kommune har udarbejdet en bæredytighedsstrategi som kan findes på SVENDBORG BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI

IAED © 2022 • All rights reserved • www.iaed.info